Bilindiği üzere bazı kurumların logoları bulunmaktadır. Örneğin hastanelerin logosuna ‘H’ harfi yer almaktadır. İlaç almak için başvurduğum yerler olan eczanelerin de kendilerine ait bir logosu bulunmaktadır. Bu logo ‘E’ harfini içermektedir. E logo nedir eczane şeklinde internet üzerinde bazı araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların sonucunda eczanelerin sahip olduğu logoya dair bilgiler elde edilmektedir.

E logo nedir eczane sorusunun sonucunda büyük bir ‘E’ harfinin olduğu, eczane logosu görülmektedir. Farklı bölgelerde yer alan eczanelerin E logoya dair yapmış olduğu bazı açıklamalar bulunmaktadır. Eczanelerin sadece açık oldukları süre zarfında E logo yanması, nöbetler esnasında logonun yanıp sönmesi, eczanenin kapalı olduğu zamanlarda da yanmaması gerektiği bildirilmiştir. Eczaneler kapalı olduğu halde, E logoları yanıyor ise yasal işlem yapılacağı açıklanmıştır.

E Logo Nedir Eczane?

E logo hakkında internet üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, E logoların bulundukları hallerin eczanenin açık/kapalı durumlarını anlattığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda nöbetçi eczanelerdeki E logoların, yanıp sönen bir vaziyette olması gerekmektedir. Açık eczanelerde ise, E logosunun sürekli bir şekilde açık olması gerekmektedir. Kapalı olan eczanelerin de, E logolarının mutlak suretle kapalı olması oldukça önemlidir.

E logo, eczanelerin sadece görünen cephelerinden bir tanesinde, eczane olarak kullanılan alanın sınırları içerisinde olmak durumundadır. E logo, eczanelerin dış cephelerine, kırmızı renkte ve Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen ölçülerde, kolay bir şekilde görünebilecek biçimde olmalıdır. Işıklı bir levha olan E logonun yanına, afiş ve afişe benzer olarak herhangi bir rekabet unsuru oluşturabilecek levha konulamaz. Bununla beraber E logonun yer aldığı cephenin vitrinine ürün tanıtma amacıyla herhangi bir ilân yapıştırılması da söz konusu değildir.

Bilindiği gibi nöbetçi eczaneler, sağlık alanının olmazsa olmaz bir parçasıdır. Acil ihtiyaçları karşılamak ve ilaçları temin etmek için nöbetçi kalarak tüm gün açık olan nöbetçi eczanelerin yanıp sönen E logosu, yerlerinin kolay tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu konudaki yanılmaların engellemek için Türk Eczacıları Birliği, kapalı olan eczanelerin E logolarının da kapalı olması gerektiğinde karar kılmıştır.

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 23.06.2009 tarih ve 5967 sayılı “E Logo’nun Kullanımı” konulu bölge eczacı odası yazımız ile “E” logonun eczanelerin,

• Açık kaldığı zaman aralığında yanması,
• Gece nöbetleri esnasında yanıp sönmesi,
• Kapalı olduğu zaman aralığında ise yanmaması, doğrultusunda işlem yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Birliğimize Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 11.07.2014 tarih ve 84594 sayılı yazı ile ise,

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesinin 2. fıkrasının ve 3. fıkrasının;

“(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.” şeklinde düzenlendiği,

Nöbetçi Eczane ararken yanılmalara neden olabileceği sebebi ile nöbetçi olmayan eczanelerin ışıklı tabelalarının yakmalarının yasaklanması yönünde Kurumunuza talepler ulaştığı bildirilmiş olup, konunun Birliğimizce değerlendirilmesi istenmektedir.

Kurumun yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve Kurumun yazısına istinaden E-logo konusunda 23.06.2009 tarihli yazımızda belirtilen hususlara uyulması konusunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Dilerseniz Eczaneler İlan ve Reklam Vergisinden Muaf Mı?  konumuzu inceleye bilirsiniz.