Eczaneler, ilaçların güvenli bir şekilde saklanması ve dağıtımı için önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle, eczanelerin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili çeşitli düzenlemeler ve yönetmelikler vardır. Bu yönetmelikler arasında, "Eczane E Tabela Yönetmeliği" de yer almaktadır.Eczane Tabela Yönetmeliği, Türkiye'deki eczanelerin tabelalarının nasıl olması gerektiğini ve bu tabelaların hangi kurallara uygun olması gerektiğini belirleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik, Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır ve Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmıştır.


Yönetmeliğe göre, eczane tabelalarında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Eczacı adı veya eczacılar adı,
 • Eczane unvanı,
 • Eczane açılış saatleri,
 • Eczanenin açık olduğu günler,
 • Eczanenin adresi,
 • Eczanenin telefon numarası,
 • Eczanenin ruhsat numarası,
 • Eczane açılış tarihi.


Ayrıca, eczane tabelalarında aşağıdaki bilgiler de yer alabilir:

 • Eczanenin çalışanlarına ait bilgiler,
 • Eczanenin internet sitesi,
 • Eczanenin e-posta adresi,
 • Eczanenin faks numarası.


Eczane tabelaları, Türk Eczacıları Birliği'nin belirlediği ölçülerde olmalıdır ve belirtilen bilgiler okunaklı ve açık bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca, tabelaların renkleri de yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olmalıdır.Eczane Tabela Yönetmeliği, eczanelerin hem müşterileri için daha kolay bulunabilir olmasını sağlar hem de eczacıların mesleki kimliklerinin vurgulanması için önemlidir. Bu nedenle, eczanelerin tabela yönetmeliğine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.