Eczane tabela yönetmeliğine göre belirli standartlara sahip olan ve sadece “E” harfi ile temsil edilen tabelalar artık reklam olarak kabul edilecek! Danıştay, yönetmelik gereği standart kalıpları bulunan ve her eczanede bulunması zorunlu olan tabelalara vergi ödenmesine hükmetti.

Peki hatırlayacak olursak Eczane tabela yönetmeliği ne diyordu?

Tabela yönetmeliğine göre, eczaneler renkli, ışıklı ve irili ufaklı tabelalar hazırlayarak haksız bir şekilde rekabete girilmesi engelleniyordu. Doğal olarak eczanelerin ciddiyetine uygun bir şekilde tasarlanan bu tabelalar sayesinde çevrede oluşabilecek göz kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanmaktaydı.


Mahkemeler Arasında Anlaşmazlık Vardı!

Eczaneler E harfi şeklinde tabelayı, zorunlu olarak asıyorlardı. Yalnız Danıştay’a göre bu reklam amacı taşıdığı şekilde hükme bağlandı. Artık bu kararla birlikte Türkiye’de bulunan bütün Eczaneler, ilan ve reklam vergisi ödemelerinin önünün açıldığını da belirtmek gerekiyor. Danıştay’ın kararı ile birlikte Türkiye’deki tüm eczanelerin önümüzdeki yıldan itibaren bu vergileri ödemesi bekleniyor.


Tabela Vergisi Nedir?

Tabela vergisi, belediye sınırları içerisinde yer alan işletmelerin yaptığı reklam – afiş ve astığı tabelalar için verdiği vergilerdir. Tabela vergisi ilgili belediyenin birimine ödenir. Tabela vergisinin ödenmesi için de metrekare fiyatı belediyeden belediyeye farklılık gösterebilir. Büyükşehir belediyeleri için farklı, il ve ilçe belediyeleri için farklı ücretlendirme ve vergilendirme yapılır.

Örnek vermek gerekirse, İstanbul Belediyesi sınırları içerisinde ışıksız tabela için metrekare fiyatının 90 – 100 TL arasında olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu şekilde (aynı eczanelerde olduğu gibi) kayan tabela şeklinde ve ışıklı bir reklam birimi ortaya koyulmuşsa bu sefer de ödenmesi gereken tutar 150 TL olarak belirlenmiştir.

Bu durumun sadece tabela ve reklam vergisini kapsadığını da belirtmek gerekiyor. Eğer belediyeler tabela vergisi ile ilgili ekstra bir karar alırsa bunu eczaneler için de ayrı şekilde ücretlendirebilirler. Bu konuda da belediyelerin ayrı ayrı karar alması yerine ortak bir karar alınacak şekilde belirlenebilir.


Süreç Nasıl Başladı?

Danıştay’ın dahil olmasından önce, Türkiye Eczacılar Birliği, bazı belediyelerin eczaneleri esnaf gibi görüp tabela vergisi talebi sonrasında dava açmıştı. Buna göre Türkiye Eczacılar Birliği, kamu sağlığını korumakla ilgili faaliyet yürütmekte olan sağlık kuruluşları olan eczanelerden alınan bu vergilerin iptal edilmesini talep etmişti.

Süreç başlangıçta yerel mahkemelerle başlamış olsa da, ilerleyen dönemlerde kararlar üst mahkemelere taşınmaya başladı. Üst mahkemelerinde zaman içerisinde birbirinden farklı kararlar vermesinin ardından sonuca bağlanması için Danıştay’a başvuruldu. Son olarak Danıştay’da eczanelerin vergi ödemesine karar verdi.


Vergiler Nasıl Ödenecek?

Öncelikle kararın alındığı tarihi hatırlamak gerekiyor. Danıştay tarafından 19 Ocak 2022 tarihinde oy çokluğu ile alınan karar neticesinde eczanelerin tabela vergisi ödemesine hükmedildi. Buna göre 2018 yılından bu yana mahkeme kararı ile tabela vergisi ödemeyen eczanelerin de tabela vergisi ödemesine karar verildi.

Bazı il ve ilçe belediyelerinde ise eczanelerden tabela vergisi alınmıyordu. O eczanelerin vergilerini 2018 yılından bu yana ödeyip ödemeyeceği ile ilgili henüz net bir bilgi olmadığını da hatırlatmak istiyoruz.

Bu karar ise TEB tarafından yapılan ve önce yerel sonra üst mahkemelere götürülen süreç sonucunda ortaya çıkan bir karara oldu. Diğer eczaneler ise, hem logo hem de tabela vergisini ayrı ayrı ödemeye başlayacaklar.

Biraz önce de altını çizdiğimiz üzere Türkiye’de belediyelerin metrekare başına aldığı vergilerin 20 – 170 TL arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Buna göre 4 metrelik bir eczane tabelası için yıllık ödenmesi talep edilecek vergi tutarının 500 TL civarında olması bekleniyor.