İnsanların sağlıkları ile ilgili olan kuruluşlarda her şeye dikkat edilmektedir. Bu dikkat edilenlerden bir tanesi de tabelalardır. Gerek eczane gerekse diğer sağlık kuruluşlarının tabelası belirli yönetmeliklere göre düzenlenmektedir. Dişçi tabelası yönetmeliği de bu alanda hizmet veren kişiler için özel olarak hazırlanmıştır.

Yönetmelik konuları odalar ile birlikte belirlenmektedir. Ancak bunlara uyulması ve tabelalarda bazı şeylere dikkat edilmesi gerekir. Mesela bir dişçi tabelasında 13 – 14. 07. 2011 tarihinde gelen MYK ile birlikte aşağıdaki bilgilerin bulunması sağlanmıştır. Bunlar:

·         “Diş Hekimi Unvanı”

·         İsim ve soy isim

·         Çalışma günleri ve saatleri

·         Adres

·         Telefon numarası

·         Mail adresi

Bunların sade bir şekilde sunulması ve tabelada yer almasına karar verilmiştir. Ancak burada dikkat edilecek olan en önemli husus ise insanların kısa sürede aradıkları çözümleri bulması olmaktadır. Tabelaya bakan herkes ihtiyacını hemen görebilmeli ve bu alanlarda çalışmalarını yapabilmelidir.


Diş Hekimi Tabelası Yönetmeliği

Dişçi tabelası yönetmeliği aslında pek çok şeye açıklık getirmiştir. Tıpkı bir eczane tabelası yönetmeliğinde yer alan detaylar burada da yer almaktadır. Reklamcılık anlayışına göre herkesin eşit olması ve sağlık ile ilgili birimlerde reklama son verilmesi adına bu tabelalarda yer alan özel maddeler şunlardır:

·         Yukarıda belirtilen maddelerin burada yer alması gerekir.

·         Diş hekimlerinin unvanlarının açıkça belirtilmesi gerekir.

·         Görsellerde belirtilen logo ve renklerin dışına çıkılmaması gerekir.

·         Tabelaların beyaz zemin ve üzerine de siyah harfler ile oluşturulması gerekir.

·         Tabelalarda ışıklandırma yapılamaz.

·         En fazla tabela ölçüleri 75 x 150 cm olabilir.

·         Harf ve diğer kelimelerin yazı yüksekliği 25 cm’i geçmemelidir.

Bunun gibi ekstra bilgiler ile birlikte sizler de hemen bir tane tabela alabilirsiniz. Dilerseniz MS Reklam olarak firmamız üzerinden tabela alabilir ve tüm Türkiye’ye gönderilen ürünlerden hızlı bir şekilde talep edebilirsiniz.Diş Hekimi Tabela Fiyatları

Diş hekimlerinin ihtiyaç duyduğu tabelalar kimi zaman standart kimi zaman ise özel üretim olabilmektedir. İstenilen her bilginin yer alacağı tabelaların fiyatları da elbette farklıdır. Buna göre fiyatlar üzerinde etkisi olan kalemler şu şekildedir:

·         Tabela büyüklüğü

·         Tabela üzerine yazılacak olan bilgilerin miktarı

·         Tabeladaki harflerin ortalama büyüklüğü

Bunun gibi değerler tabela fiyatlarını direkt olarak etkilemektedir. Ancak sabit olarak herkese sunulan bir seçenekte bulunmaktadır. Sizler de sipariş vermeden önce bu fiyatlar hakkında bilgi alabilir ve sonrasında siparişlerinizi en hızlı şekilde oluşturabilirsiniz.


Dişçi Tabelası Üretimi

MS Reklam, tüm Türkiye’ye dişçi tabelası yönetmeliği ile uyumlu olarak tabela üretimi gerçekleştirmektedir. Burada karşımıza çıkan en önemli sonuçlar ise üretim konusunda kalitedir. Gerekli TSE belgelerine sahip olan ve İSO standartlarını sağlayan tabelalar ile birlikte uzun süreler boyunca kullanacağınız ürünleri satın alabilirsiniz.

MS Reklam olarak tüm Türkiye’ye bu ürünleri göndermekteyiz. Sağlık birimleri arasında yer alan dişçiler için ise tabelalarımız özel olarak üretilmektedir. En sağlam, kaliteli ve uygun fiyatlarla ürünleri sitemiz üzerinden bulma şansına sahipsiniz.

Dişçi tabelası her bir poliklinikte bulunması gerekir. Dışarıdan bakan insanların sizleri tanıyor olması ve görmesi önemlidir. Bu şekilde hem müşteri sayınızı artırabilir hem de gereken reklamcılık unsurunu yerine getirebilirsiniz. Özellikle yönetmeliklere uygun olarak üretilen tabelalar sayesinde sizler de aradığınız tüm çözümleri burada bulabilirsiniz. Tabelalarınız hızlı bir şekilde hazırlanmakta ve yine en hızlı gönderim seçeneği ile sizlere kargolanmaktadır. Bu sayede hemen polikliniğinize tabelalarınızı montaj edebilirsiniz.


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TABELA STANDARTLARI
(25-26 Şubat 2009 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)
1. Tabelalardaki yazılar “özel” kelimesi ile başlayacak ve sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde belirtilen adının arkasından “Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği”, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” kelimeleri gelecektir.
(13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalara, telefon numarası ve elektronik posta adresi (e-mail), çalışan diş hekimlerinin isim ve soyadları konulabilir. Ancak elektronik posta adresinde reklam ya da haksız rekabet niteliğinde ifadelere yer verilemez.
2. (13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalarda yalnız Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda uzmanlık olarak belirtilen dallar yazılabilir. (06-07.12.2017 tarihli MYK kararı ile değişik) Poliklinik ve Merkez isimlerinde uzmanlık alan adları kullanılamaz.
3. Tabelalarda diş hekimliği alanındaki bilim ve anabilim dallarından alınan Dr., Yrd. Doç., Doç.,Prof. gibi unvanlar kullanılabilir. Bu unvanın alındığı “bilimdalı” ve/veya “anabilimdalı” yazılamaz.
4. (31.08/01.09.2020 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalarda dent ve dental hariç, dentist, zahnartz, implant ve bunun gibi diş hekimliği kavramlarını içeren yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.
5. (13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalarda örneği ekli standart logo dışında resim, grafik ve benzerine yer verilemez. Logo üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
6. Poliklinik ve merkezlerin Sağlık Müdürlükleri tarafından verilecek uygunluk belgelerindeki adı.
4. maddede belirtilen kurala uygun olmalıdır.
7. Poliklinik ve merkezler bu değişikliğin yayınlandığı tarihten itibaren tabelalarını 4. ve 5. maddelerdeki koşullara uygun hale getirmek zorundadırlar.
8. Tabelalar beyaz zemin üzerine siyah renkli yazılır.
9. (13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Işıklı tabela kullanılamaz. Tabelanın aydınlatılması amacıyla ışık kullanılabilir ancak ışıkla süsleme yapılamaz.
10. Tabelaların büyüklüğü en çok 100 x 250 cm ebadında olabilir.
11. Bina cephelerine her cepheye bir adet olmak üzere en fazla 2 adet tabela asılabilir. Ana caddeden uzakta bulunan poliklinik ve merkezlerin yerlerini gösteren en çok 40x50 cm ebadında 1 adet yönlendirme tabelası asılabilir ve binanın en çok 100 m uzağına konulabilir. 
12. Tabelalardaki harf ve rakamlar 25 cm den büyük olamaz. Poliklinik ve merkezlerin tabelalarında kullanılan “özel”, ibaresi de dahil olmak üzere sağlık kuruluşuna ait isim ve unvan aynı yazı karakterinde olacaktır. “Özel” ibaresi diğer harf ve rakam puntolarının 1/3 den küçük olmayacaktır.
13. Ticari ortaklık olarak kurulan poliklinik veya merkezlerde ticari şirketin adı (tüzel kişilerin ticaret sicil gazetesindeki adı) 11. maddede belirtilen tabelalarda kullanılamaz.
14. (13-14.07.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Diş hekimliği hizmeti veren tüzel kişiler (şirketler) tüzel kişiliğin ticaret sicil gazetesindeki adının yazdığı en çok 15 x 30 cm ebadında 1 adet tabela kullanabilirler. Bu tabelalar yalnız bina kapısına ya da poliklinik veya merkezin kapısına asılabilir.
15. (Mülga 13-14.07.2011 tarihli MYK Kararı)